сӧс (sös)

[1] (dil bilimi) kelime, kavil, lügat, söz, sözcük

сӧс (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (dil bilimi) kelime, kavil, lügat, söz, sözcük