סאנגרי

İbraniceDüzenle

Düzenle

סאנגרי (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (anatomi) kan