צרפת

İbraniceDüzenle

Özel adDüzenle

צרפת (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (ülkeler) Fransa

SöylenişDüzenle

IPA(anahtar): tsarfat