קוזי

İbraniceDüzenle

Düzenle

קוזי (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (boynuzlugiller) koyun