ชื่อ

TaycaDüzenle

SöylenişDüzenle

Yazılı/Sözlü ชื่อ
d͡ʑ ụ̄ ˋ ɒ
Paiboon chʉ̂ʉ
(Bangkok) USA(key) /t͡ɕʰɯː˥˩/

Düzenle

ชื่อ (chʉ̂ʉ)

  1. isim