ກໍ່າປັ່ນ

ກໍ່າປັ່ນ

Lao diliDüzenle

Düzenle

ກໍ່າປັ່ນ (kam pan)

[1] (denizcilik, taşıtlar) gemi