ვიგრი

Eski GürcüceDüzenle

SöylenişDüzenle

KökenDüzenle

Eski Ermenice "վագր" (vagr, “‘kaplan’”) < Sanskritçe "व्याघ्र" (vyāghra).

Düzenle

ვიგრი (vigri)

  1. büyük bir tür hayvan

AçıklamalarDüzenle

Bu sözcük ilk olarak Orta Çağ Gürcü günlük yazarlarından Juansher Juansheriani'nin "Kral Vakhtang Gorgasali'nin Hayatı" adlı eserinde kullanılmıştır. David Chubinashvili'nin "Грузинский толковый словарь с русскими комментариями" (Rusça açıklamalarla Gürcüce sözlük) adlı eserine göre, vigri, kertenkeleye benzeyen ama ondan daha büyük, derisinin üzerinden kemikleri belli olan ve savunma organları derisinde gizli bir hayvandır. Diğer bir genel kanı ise "vigri"nin kaplan olduğudur.

Eş anlamlılarDüzenle