Türkçe

değiştir

Anglo Anglo-

[1] İngiliz kökenli, İngiliz Anglosakson
[2] BK ile başka bir ırkın karışımı Anglohint

İngilizce

değiştir

Anglo Anglo-

[1] İngiliz kökenli, İngiliz Anglo-Saxon
[2] BK ile başka bir ırkın karışımı Anglo-Indian

Anglo (çoğulu Anglos) Anglo

[1] (ABD ağzı) İngilizce konuşan BK veya kuzey Avrupa kökenli beyaz kişi. (Hispanik Amerikalılardan ayırt etmek amacıyla kullanılır)
[2] (Kanada ağzı) İngilizce konuşan BK veya kuzey Avrupa kökenli beyaz kişi. (Fransızca konuşanlardan ayırt etmek amacıyla kullanılır)
[3] (Hindistan ağzı) (hakaret yollu sözcükler) Anglohint kişi.
[4] (BK ağzı)(') Bir İngiliz kulübünde oynarken İskoçya, İrlanda veya Galler milli takımlarından birine seçilmiş sporcu.

Üst kavramlar

değiştir
Latince Anglus (İngiliz)