İngilizce değiştir

değiştir

Anglo-Saxon (çoğulu Anglo-Saxons) Anglo-Saxon

[1] V. yy.dan Normanların İngiltere'yi işgaline (1066) kadar olan süreçte İngiltere'ye yerleşmiş, Cermen halklarından olan kişi, Anglosakson
[2] Genel olarak İngiliz soyundan gelen herhangi biri, İngiliz.
[2] (ABD ağzı) İngilizce konuşan ülkelerin herhangi birinden olan beyaz kişi.
[3] Yaklaşık olarak 1150 yılına kadar Anglosaksonların kullandığı Eski İngilizce, Anglosaksonca. Büyük oranda Cermen etkisi altında kalmış, bugünkü İngilizce'den çok farklı bir dildir.
[4] (teklifsiz konuşma) basit İngilizce, argo

Ön ad değiştir

Anglo-Saxon (karşılaştırma more Anglo-Saxon, üstünlük most Anglo-Saxon)

[1] Anglosaksonlara veya Anglosaksonca'ya dair, ait.
[2] (teklifsiz konuşma) İngilizce bir söz veya deyimin avam veya argo olduğunu belirtmek için kullanılır. 'using a lot of good old Anglo-Saxon expletives'