Türkçe değiştir

Kısaltma değiştir

La

[1] lantan