Periyodik cetvel [değiştir]

Türkçe değiştir

değiştir

lantan (belirtme hâli lantanı, çoğulu lantanlar)

[1] (elementler) Atom numarası 57 olan bir kimyasal element

Köken değiştir

[1] Fransızca, lanthane (fr), minerallerin içine çok iyi gizlendiğinden dolayı Yunanca gizli anlamına gelen kelimeden

Ayrıca bakınız değiştir

Çeviriler değiştir