Ayrıca bakınız: m

Türkçe değiştir

Harf değiştir

Mrf.

Kısaltma değiştir

M

[1] Mega

Sayı adı değiştir

Mwk1000.m M

[1] Roma rakamı ile 1000:m

İngilizce değiştir

Kısaltma değiştir

M

[1] Monsieur (Bay)
[2] male (Erkek)
[3] Monday (Pazartesi)
[4] Mother (Anne)
[5] Medium (Orta)
[6] mature
[7] (havacılık) Mass (Kütle, yığın)
[8] (havacılık) Mach number (followed by figures) (Mak hızı (takiben bir rakam) (1165,6 km/saat))