Mitlaut

AlmancaDüzenle

Düzenle

Mitlaut ? (tamlayan hâli Mitlaut, çoğulu Mitlauten) eril

  1. (ses bilgisi) ünsüz, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant, abanık, samit