Vikisözlük:Hızlı silme

Bu sayfa Vikisözlük'ün resmî politikalarından biridir. Sayfanın içeriği, uygulanması gereken bir standart olarak Vikisözlükçüler tarafından benimsenmektedir. Sayfada değişiklik yapmadan önce, bu değişikliklerin Vikisözlükçülerden onay aldığına emin olun. Uygun görmediğiniz bir madde varsa, tartışma sayfasında sebepleri ile açıkça belirtin.
Madde kaydı ve silme: KEK - SP - HS - Diğer politikalar: GB - VND - EP

Bu sayfa, hızlı silme işleminin uygulanabileceği durumları barındıran ve ifade eden politikadır. Ayrıca hizmetliler bir maddeyi hızlı sil ile silerken buradan hangi kuralı referans aldıklarını kısaca belirtmelidirler. Kullanıcılar bir maddenin bu politika gereğince silinebileceğini düşündükleri zaman o maddeye {{sil}} ekleyebilirler.

Bu sayfa Vikisözlük'ün silme politikasının bir parçasıdır ve hızlı silme işleminin kurallarını anlatmaktadır. Aşağıdaki durumlarla karşılaşıldığında hizmetliler sayfayı gördüğü anda silebilirler. Ayrıca varlığı konusunda tartışma olan veya tartışmalı bir içeriğe sahip olan herhangi bir madde de hızlı silme politikasına dayanılarak silinemez.

Eğer bir hizmetli veya bürokrat, yetkisindeki fonksiyonlardan birini kullanacaksa o fonksiyona ait Vikisözlük politikasına uymak zorundadır. Ayrıca, işlemi uygularken, ilgili politikanın hangi maddesine göre işlemi uyguladığını belirtmesi gereklidir. Örneğin; deneme olarak tanımlanabilecek yeni bir madde hızlı silme işlemi ile silinecekse, hizmetli maddeyi silerken, neden kısmına Vikisözlük:Hızlı silme Genel, 2 benzeri bir ifade koymalıdır.

Bu kriterler, tüm isim alanları için geçerlidir.

G1. Hiçbir anlam içermeyen sayfalar silinebilir.
Örneğin: “nafnşew359cşs.ndc30” veya “traa laa laaa”. Buna: Vandalizm, kısa veya kaynaksız içerik, kötü yazım, partizan nutuklar, imkansız teoriler ve kötü bir tercümeye sahip içerikler dahil değildir.
G2. Deneme yapılmış sayfalar silinebilir.
Örneğin: “Gerçekten bir sayfada değişiklik yapabilir miyim?!” '''Kalın yazı'''[[Dosya:]]
G3. Vandalizm yapılmış sayfalar silinebilir.
Ad değiştirme vandalizmi sonucu oluşan yönlendirme sayfaları da buna dahildir.
G4. Daha önce silinmiş içeriğin büyük ölçüde aynısına sahip sayfalar silinebilir.
Hızlı silme ile silinen herhangi bir sayfayla büyük ölçüde benzerlik taşıyan herhangi bir isimdeki sayfalar, silinebilir. Tekrar silinmeden önce, hizmetlinin, içeriğin büyük ölçüde aynı olduğundan ve aynı konuda yeni bir madde olmadığından emin olması gerekmektedir.
G5. Kullanıcının isteğiyle silinebilir.
Eğer bir sayfayı oluşturan kişi, yazdığı sayfa başka hiçbir kişi tarafından değişikliğe uğramamışsa ve/veya kullanıcı tarafından yanlışlıkla açılmışsa, sayfanın silinmesini isteyebilir. Bu istek sebebiyle söz konusu sayfa silinir.
G6. Silinen sayfaların tartışma sayfaları da silinebilir.
Eğer sayfanın niçin silindiğine dair bir tartışma içermiyorsa hızlı silme ile silinebilir.
G7. Temizlik amacıyla silinebilir.
Tartışma yaratmayacak bakım ve temizlik işlemleri, sayfa geçmişlerini birleştirme, bir isim değişikliği işlemini geri alma ve sadece tek bir maddeye bağlantı veren bir anlam ayrımı sayfasını silme amacıyla sayfalar silinebilir.
G8. Telif hakkı ihlali oluşturan sayfalar silinebilir.
Telif hakları saklı bir kaynaktan alındığı kesin olarak belirlenen ya da bu konuda ciddi şüpheler bulunan her türlü içerik için hızlı silme işlemi uygulanabilir. Eğer telif hakkı ihlali taşıyan içerik küçük bir kısımsa veya sayfanın belirli bir kısmına eklenmişse, sayfanın hızlı sil ile silinmesinden ziyade ilgili kısımların çıkarılması tavsiye edilebilir.
G9. Saldırı içeren sayfalar silinebilir.
Saldırı, hakaret dışında bir amaca hizmet etmeyen içeriğe sahip sayfa ve (örneğin "... bir salaktır" benzeri bir içerik barındıran bir madde) silinebilir. Herhangi bir şahsa, topluluğa, kuruma ya da fikre yoğun biçimde saldırı niteliği taşıyan ve geri alınacak tarafsız bir sürümü bulunmayan sayfalar buna dahildir. Parodi amaçlı resim veya medya bu kapsama girmez.
G10. Yoğun reklam içeren sayfalar silinebilir.
Yalnızca bir şirketin, ürünün, grubun veya hizmetin reklamını yapan kayda değer olmayan sayfalar silinebilir. Unutmayınız ki herhangi bir madde, konusu sırf bir şirket, ürün, grup veya hizmeti içeriyor diye bu kriterin uygulanabileceği bir durum yaratmaz: Yoğun şekilde reklam içeren bir maddenin uygunsuz içerik de barındırması gerekmektedir.
G11. İçeriği geliştirmeye yönelik olmayan tartışma sayfaları silinebilir.
Tartışma sayfası tamamen bu tür yorumlardan oluşmadıkça silme işlemi yapılamaz. Geliştirme amaçlı yorumlar mevcutsa sayfa silinmez, sadece ilgisiz yorumlar çıkartılır.

Maddeler değiştir

Bu kriterler, sözlüğü oluşturan maddeler için geçerlidir.

M1. Bir başka Wikimedia projesinde mevcut olan, yabancı dildeki maddeler silinebilir.
M2. İçeriğe sahip olmayan maddeler silinebilir.
İçerik olarak sadece dış bağlantı, Göz at, Ayrıca bakınız, şablon veya başlığın tekrarını içeren maddeler.
M3. Başka bir Wikimedia projesine aktarılmış maddeler silinebilir.
Başka bir Wikimedia projesine aktarıma dair şablonlardan birini içeren veya silmeye aday olduktan sonra, oylama ile başka bir projeye aktarılmasına karar verilen ve aktarılan maddeler, işlem başarıyla yapıldıktan ve maddenin yazarı aktarımdan haberdar edildikten sonra silinebilir.
M4. Sözlük amacı taşımayan sayfalar silinebilir.
Biyografiler, ansiklopedik yazılar, haber yazıları, köşe yazıları gibi sözlük amacı taşımayan maddeler silinebilir.
M5. Kabul edilme kriterlerini karşılamayan maddeler silinebilir.
VS:KEK politikası uyarınca, yeterince yaygınlık kazanmamış ağız, şive veya lehçe sayılamayacak maddeler silinebilir.
M6. Düzen ve sözlük açısından uygunsuz maddeler, aşağıda belirtilen kriterlere uyuyorsa silinebilir.
Eğer bir madde,
  • Çalışma var şablonu barındırmıyorsa, ve,
  • İçeriğinin büyük bir kısmında viki işaret dili kodu bulundurmuyorsa, ve,
  • Taraflı veya yanlış bir içerik barındırıyorsa veya içeriğinin en az %30'luk kısmı Türkçe dışındaki bir dilde ise,
hızlı sil ile silinebilir. Bununla birlikte, eğer madde kayıtlı bir kullanıcı tarafından yaratılmışsa, silme işleminden önce veya sonra, kullanıcı ilgili Hızlı Silme kriterinden haberdar edilmelidir. IP numarasıyla katılan anonim bir kullanıcı tarafından yaratılmışsa, maddenin ilgili yazarına haber verilmesine gerek yoktur.
M7. Hatalı başlıkla oluşturulan sayfalar silinebilir.
Örneğin anlam karışıklığına yol açan özel ad olmadığı hâlde büyük harfle başlamış (Almanca isimler hariç) veya bunun tam tersi sayfalar doğru isme yönlendirildikten sonra arkada kalan yönlendirme silinmelidir.

Yönlendirmeler değiştir

Bu kriterler, tüm isim alanlarında geçerlidir ve yönlendirme sayfalarını konu alır.

Y1. Var olmayan sayfalara olan yönlendirmeler silinebilir.
Eğer mümkünse söz konusu yönlendirme, uygun ve var olan bir başka maddeye yönlendirilmeli, yoksa hızlı sil ile silinebilir.
Y2. Büyük bir yazım hatası içeren veya uygunluk açısından hatalı oluşturulmuş yönlendirmeler silinebilir.
Eğer söz konusu yazım hatası sıklıkla yapılan bir hataysa yönlendirmenin kalmasında sakınca yoktur.
Y3. Farklı isim alanları arasındaki yönlendirmeler silinebilir.
Örn: Vikisözlük->Şablon, Şablon->Madde, Madde->Kullanıcı. VS ve KAT gibi kısayol kısaltmaları bu kapsama dahil değildir.

Kategoriler değiştir

K1. Boş kategoriler silinebilir.
En azından 4 gün süresince sayfa veya alt kategori içermeyen, tek içeriği üst kategoriye bağlantı olan kategoriler hızlı silme ile silinebilir.
Kategorinin bir tartışma sonucunda silinmesine karar verilmesi durumunda o kategori hızlı silinebilir.
K2. İsmi düzeltilen kategoriler silinebilir.
Yeniden adlandırılıp, içeriği boşaltılmış hızlı silinebilecek kategoriler için örnekler:
  • Yazım hatası düzeltmeleri: İgnilizce sözcükler -> İngilizce sözcükler.
  • Büyük harf düzeltmeleri: arapça sözcükler -> Arapça sözcükler.
  • İsmin bir tartışma sonucu düzeltilmesi.
K3. Şablon kategorileri silinebilir.
Şablon silindikten veya kategorileri değiştirildikten sonra kalan kategoriler.

Kullanıcı sayfaları değiştir

KS1. Var olmayan kullanıcıların kullanıcı sayfaları silinebilir.
Oturum açmamış olan anonim kullanıcıların tartışma sayfaları, yazılmış mesajlar geçerli olmadığı zaman silinir. Böylece aynı IP numarasıyla değişiklik yapan yeni anonim kullanıcıların aklı karışmaz.
KS2. Vikisözlük'ü yalnızca kişisel sayfa olarak kullananların kullanıcı sayfaları silinebilir.
Vikisözlük'ün hedefleriyle yakından ilgili olmayan yazı, bilgi, tartışma ve/veya etkinliklerinden oluşan kullanıcı sayfaları silinebilir.
KS3. Kullanıcının isteği üzerine silinebilir.
Kullanıcının kendi kullanıcı sayfası, mesaj sayfası ve bunların alt sayfaları kullanıcının kendi isteğiyle silinebilir. Buna kullanıcının mesaj sayfasındaki uyarı mesajlarını çıkarması dahil değildir.

Şablonlar değiştir

Ş1. Bölücü ve kışkırtıcı şablonlar silinebilir.
Ş2. Kullanılmayan şablonlar silinebilir.
"kopyala:" komutuyla kullanılması gereken şablonlar da kullanılmayan şablonlar arasında listelenebileceği için, bu tür şablonlar sadece ihtiyaç duyulmaması durumunda silinmelidir.

İlgili sayfalar değiştir