Vikisözlük:Kabul edilme kriterleri

(Vikisözlük:KEK sayfasından yönlendirildi)
Bu sayfa Vikisözlük'ün resmî politikalarından biridir. Sayfanın içeriği, uygulanması gereken bir standart olarak Vikisözlükçüler tarafından benimsenmektedir. Sayfada değişiklik yapmadan önce, bu değişikliklerin Vikisözlükçülerden onay aldığına emin olun. Uygun görmediğiniz bir madde varsa, tartışma sayfasında sebepleri ile açıkça belirtin.
Madde kaydı ve silme: KEK - SP - HS - Diğer politikalar: GB - VND - EP

Vikisözlük, uluslararası bir sözlük projesi olarak aşağıdaki ölçütlere tabi olan "tüm dillerdeki tüm sözcükleri" içermeyi amaçlamaktadır.

Genel kural

değiştir

Büyük ihtimalle birisi başkalarının ne anlama geldiğini öğrenmek isteyeceği bir girdi eklemek isteyecektir. Tek bir sözcük veya bir deyim olan o girdinin kabul edilebilmesi bu yönergedeki kriterlere göre karar verilir.

Girdiler

değiştir

Bir girdi, tek bir sözcükle sınırlı değildir. Aşağıdakilerden herhangi biri de kabul edilebilir:

  • Sözcük grupları (posta kutusu gibi)
  • Deyimler
  • Atasözleri
  • Kısaltmalar (ABD gibi)
  • Ön ekler (a- gibi) ve son ekler (-cı gibi)
  • İfadografik veya fonetik yazımda kullanılan karakterler ( veya ʃ gibi)

Kriterler

değiştir

Aşağıda yazılanlar vasıtasıyla doğrulanmış kavramlar:

  • Açık ve yaygın kullanımlar:
Yani bir sözcüğün günlük konuşma dilinde yaygın bir şekilde kullanılması, varlığının kolayca kanıtlanabilmesi.
  • Birbirinden bağımsız en az üç farklı kitapta cümle içerisinde kullanılması:
Bir sözcüğün aynı yazardan olmamak şartıyla üç farklı kitapta sözcüğün cümle içerisinde kullanımına üç farklı örneğin bulunması. Bilimsel terimler ve edebiyat terimlerini cümle içerisinde kullanımına rastlanmayabilir. Bu tür terimlerde cümle içerisinde kullanma şartı aranmaz.
  • En az 50 akademik çalışmada kullanılan sözlüklerde yer alan sözcükler:
En az 50 akademik tezde ve makalede kaynak olarak gösterilen sözlüklerde geçen sözcükler kayda değer kabul edilir.

Kaynakça

değiştir