Almanca değiştir

değiştir

Wohnung d (tamlayan hâli Wohnung, çoğulu Wohnungen)

  1. (mimarlık, iskân) konut, lojman, mekân, hane