Ayrıca bakınız: yaban

Türkçe

değiştir

Özel ad

değiştir

Yaban (belirtme hâli Yaban'ı)

[1] Bir soyadı. Yabancı, yabani, vahşi
[2] Bir soyadı. yapan, yapıcı

Kaynakça

değiştir
Kutalmış, Orhan G. (2003). Türkçe Kişi Adları. İstanbul: Karabudun Yayınları.