TürkçeDeğiştir

Değiştir

yaban (belirtme hâli yabanı, çoğulu yabanlar)

[1] (coğrafya) insan yaşamayan ıssız yer
[2] kendi kendine yetişen bitki
Yaban sarımsağı.
[3] aile ocağından uzak olan yer
Az değildir varmadan senin gibi yurduna. Post verenler yabanın hayduduna, kurduna. - F. N. Çamlıbel
[4] yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse
Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı. - F. R. Atay

KökenDeğiştir

Türkçe yad

DeyimlerDeğiştir

yaban arısı

KaynakçaDeğiştir

ÇevirilerDeğiştir

Ön adDeğiştir

yaban (karşılaştırma daha yaban, üstünlük en yaban)

[1] vahşi olan, evcil olmayan canlı
Yaban keçisi. Yaban kedisi.
[2] ıssız
Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler. - F. R. Atay

ÇevirilerDeğiştir

ÇağataycaDeğiştir

Değiştir

[1] biyaban, taşra, harc, sahra, yat adam, hamun
[2] yogan aş

GagavuzcaDeğiştir

Değiştir

yaban

[1] yaban

KökenDeğiştir

[1] Farsça yâbân

KaynakçaDeğiştir

  • Etymological Dictionaries - Andras Rajki