Yardım:Hâl

(Yardım:İsmin hâli sayfasından yönlendirildi)

İsim soylu kelimelerin kendi aralarındaki ve diğer kelimelerle olan ilişkilerini gösteren şekil, hâl.

Yalın değiştir

İsim soylu kelimelerin taşıdığı anlamı herhangi bir ek almaksızın bildiren durum.

Belirtme değiştir

Cümlede geçişli eylem tarafından etkilenen ve -i, -ı, -u, -ü eklerinden birisini almış isim.

Eş anlamlıları değiştir

akuzatif, yükleme durumu, yükleme hâli

Yönelme değiştir

İsim soylu kelimelere yönelme anlamı kazandıran -a, -e eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlıları değiştir

datif, yönelme hâli

Bulunma değiştir

İsim soylu kelimelere bulunma kavramı kazandıran -da, -de, - ta, -te eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlılar değiştir

kalma durumu, lokatif

Çıkma değiştir

İsim soylu kelimelere çıkma anlamı kazandıran -den, -dan eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlıları değiştir

ablatif, ayrılma durumu

Tamlayan değiştir

İsim görevindeki kelimelerin taşıdığı kavramı başka bir kavrama -ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün ekiyle bağlayan durum. Türkçede

Eş anlamlılar değiştir

genitif