Yardım:Hâl

(Yardım:Tamlayan sayfasından yönlendirildi)

İsim soylu kelimelerin kendi aralarındaki ve diğer kelimelerle olan ilişkilerini gösteren şekil, hâl.

YalınDüzenle

İsim soylu kelimelerin taşıdığı anlamı herhangi bir ek almaksızın bildiren durum.

BelirtmeDüzenle

Cümlede geçişli eylem tarafından etkilenen ve -i, -ı, -u, -ü eklerinden birisini almış isim.

Eş anlamlılarıDüzenle

akuzatif, yükleme durumu, yükleme hâli

YönelmeDüzenle

İsim soylu kelimelere yönelme anlamı kazandıran -a, -e eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlılarıDüzenle

datif, yönelme hâli

BulunmaDüzenle

İsim soylu kelimelere bulunma kavramı kazandıran -da, -de, - ta, -te eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlılarDüzenle

kalma durumu, lokatif

ÇıkmaDüzenle

İsim soylu kelimelere çıkma anlamı kazandıran -den, -dan eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlılarıDüzenle

ablatif, ayrılma durumu

TamlayanDüzenle

İsim görevindeki kelimelerin taşıdığı kavramı başka bir kavrama -ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün ekiyle bağlayan durum. Türkçede

Eş anlamlılarDüzenle

genitif