Yardım:Hâl

(Yardım:Yalın hâl sayfasından yönlendirildi)

İsim soylu kelimelerin kendi aralarındaki ve diğer kelimelerle olan ilişkilerini gösteren şekil, hâl.

İsim soylu kelimelerin taşıdığı anlamı herhangi bir ek almaksızın bildiren durum.

Belirtme

değiştir

Cümlede geçişli eylem tarafından etkilenen ve -i, -ı, -u, -ü eklerinden birisini almış isim.

Eş anlamlıları

değiştir

akuzatif, yükleme durumu, yükleme hâli

Yönelme

değiştir

İsim soylu kelimelere yönelme anlamı kazandıran -a, -e eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlıları

değiştir

datif, yönelme hâli

İsim soylu kelimelere bulunma kavramı kazandıran -da, -de, - ta, -te eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlılar

değiştir

kalma durumu, lokatif

İsim soylu kelimelere çıkma anlamı kazandıran -den, -dan eklerinden birisi ile kurulan durum.

Eş anlamlıları

değiştir

ablatif, ayrılma durumu

Tamlayan

değiştir

İsim görevindeki kelimelerin taşıdığı kavramı başka bir kavrama -ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün ekiyle bağlayan durum. Türkçede

Eş anlamlılar

değiştir

genitif