İngilizce değiştir

Köken değiştir

absolute + -ly, o da Orta İngilizce bilinmeyen bir sözcüğünden nakledildi.

Söyleniş değiştir

 • (BK ağzı) IPA(anahtar): /ˈæb.sə.ˌl(j)uːt.lɪ/, /ˌæb.sə.ˈl(j)uːt.lɪ/
 • (ABD ağzı) IPA(anahtar): /ˌæb.sə.ˈlut.li/, /ˈæb.sə.ˌlut.li/
 • (dosya)

Belirteç değiştir

absolutely

 1. kayıtsız şartsız, koşulsuz, mutlak, sınırsız, tam bir şekilde
  She trusted him absolutely. — Ona kayıtsız şartsız itimat ederdi/ediyordu.
 2. hiçbir, katiyetle, kesinlikle (genellikle olumsuz kullanılır)
  She had absolutely no idea what he was talking about. — Ne konuştuğu hakkında hiçbir fikri loktu.
 3. tabii ki, mutlaka (onay belirtir)
  Did they give you a free hand when you joined the band? -Absolutely! — Gruba katıldığınızda size serbestiyet verdiler mi? -Tabii ki!