Türkçe

değiştir

alışır

[1] alışmak fiilinin geniş zaman 3. teklik şahıs çekimi