Türkçe

değiştir

alışmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi alışır) -ır

 1. bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek
  Muhtaç değiliz ama ben çalışmaya alıştım. - Etem İzzet Benice
 2. yadırgamaz duruma gelmek
  Dar ve alıştığımız çerçeve içinden çıkmak bizi şaşırtacağı için onu istemeyiz. - Asaf Halet Çelebi
 3. -e uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek
  Bu mesleğe alışmış gibi görünüyor. - Nezihe Araz
 4. -e sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak
  Tütüne alışmak. İlaca alıştı.
 5. -e bağlanmak, ısınmak
  Birdenbire ona alıştığını hissediyor ve bu işe ayrıca şaşıyordu. - Ahmet Hamdi Tanpınar
 6. -e evcilleşmek, ehlîleşmek
 7. tutuşmak, yanmaya başlamak

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Çağatayca

değiştir
 1. dostluk etmek

Eski Türkçe

değiştir
Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.
 1. alacak almakta yardım etmek

Kaynakça

değiştir
 • KÚNOS, Dr. Ignaz (1902). Şeyh Süleyman Efendi, Çağatayca-Osmanlıca Sözlük. Budapeşte: Section Orientale de la Société Ethnographique Hongroise.