Esperanto diliDüzenle

Düzenle

animo

[1] (din, felsefe) ruh