Esperanto dili değiştir

değiştir

animo

[1] (din, felsefe) ruh