Türkçe

değiştir

bi-

[1]=-maz
[2]=-sız
[3]=-siz
[4] için
[5] iki (Lat. önek)
[6] iki kez (Lat. önek)
[7] ile