bir şey söylemek

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

bir şey söylemek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi bir şey söyler)

[1]

konuşmak.

[2]

belirtmek, anlatmak, ifade etmek.