birinci şahıs

TürkçeDüzenle

Düzenle

birinci şahıs (belirtme hâli birinci şahısı, çoğulu birinci şahıslar)

[1] söz içindeki oluş ve kılışı şahıslar hâlinde karşılayan şahıs zamirlerinden, konuşan veya konuşanların dil bilgisindeki adları: ben: ben gönderdim (konuşan:teklik 1. şahıs), biz: biz gönderdik (konuşanlar: çokluk 1. şahıs). Çekimli fiillerde, bir oluş veya kılışı gerçekleştiren ben veya biz özneli şahısları karşılayan ekler: -Im/-Um, -Iz/-Uz: gelir-im, gelir-iz; alıyor-um, alıyor-uz; tutmuş-um, tutmuş-uz; verecek-im>vereceğim, verecek-iz>vereceğiz vb.
[2] (tiyatro) protagonist