Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Türkçe

değiştir

bozgun vermek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi bozgun verir)

[1]

yenilip perişan olmak, dağılmak, hezimete uğramak.