Ayrıca bakınız: CAB

Karaçay Balkarca değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

[1] örtmek