İngilizce

değiştir

coordinate (karşılaştırma more coordinate, üstünlük most coordinate)

[1] yanaşık merkezli
[2] sıralı

coordinate

[1] koordine etmek, eşgüdüm sağlamak