Ayrıca bakınız: môre, moře

Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Adıl değiştir

more

  1. Arnavutların cümle sonuna eklediği kelime

Baskça değiştir

değiştir

more

  1. (renkler) mor

İngilizce değiştir

Köken değiştir

Orta Yüksek Almanca more sözcüğünden, Eski İngilizce māra, Proto-Cermence *maizô, Proto Hint-Avrupa dili *mē-.

Söyleniş değiştir

Adıl değiştir

more

  1. many sıfatının karşılaştırma derecesi (daha, daha fazla)
    Some more people arrived. — Daha fazla kişi geldi.

Belirteç değiştir

more

  1. karşılaştırma yaparken (çoğunlukla birden fazla heceli sıfatlar için) kullanılır: daha
    For them, enthusiasm is more important than talent. — Onlar için heves, kabiliyetten daha mühimdir.

Sırp-Hırvatça değiştir

değiştir

more

  1. (okyanus bilimi) (Sırp, Hırvat ağzı) deniz

Slovakça değiştir

değiştir

more

  1. (okyanus bilimi) deniz