Türkçe değiştir

değiştir

dış kredi (belirtme hâli dış kredini, çoğulu dış kredleri)

[1] Ekonomik durumu iyi olan ülkelerden sağlanabilecek kredi


Kaynakça değiştir