debljina

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

debljina

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) yağ