dolaziti

Sırp-HırvatçaDüzenle

EylemDüzenle

dolaziti

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) gelmek