gelmek

TürkçeDüzenle

SöylenişDüzenle

 • IPA(anahtar): gɛɫmɛc geçersiz IPA karakterleri (g), replace g with ɡ
 • Heceleme: gel‧mek

EylemDüzenle

gelmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gelir) -ir

 1. ulaşmak, varmak
  Gurbetten gelmişim yorgunum hancı / Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. - B. S. Erdoğan
 2. getirmek
  Adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim. - N. Cumalı
 3. oturmaya, ziyarete gitmek
  Dün akşam amcamlar bize geldi.
 4. isabet etmek
  Attığı top gözüme geldi.
 5. varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek
  Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir.
 6. ortaya çıkmak, doğmak
 7. belli bir süre dolmak
  Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu. - N. Cumalı
 8. belli bir zamana ulaşmak
 9. kadar olmak
  Boyu ancak omzuna geliyor.
 10. çıkmak, yönelmek
  Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez.
 11. izlemek, takip etmek
  Çocuklar arkadan geliyordu.
 12. bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak
  Kahve Brezilya'dan geliyor.
 13. katılmak, eklenmek
  Türkçede ekler sözcüklerin sonuna gelir.
 14. türemek
 15. daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek
  Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim.
 16. sonuç çıkmak
  Bu davranışlardan ne gelir bilinmez.
 17. dayanmak, tahammül etmek
  Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor.
 18. kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak
  Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez. - M. Ş. Esendal
  Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin. - R. H. Karay
 19. bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek
  Dediğime geldiniz mi?
 20. etkisini herhangi bir biçimde göstermek
  Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi.
 21. kazanılmak, sağlanılmak
  Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir.
 22. uymak
  Bu ayakkabı sana küçük gelir.
 23. olmak, -e uğramak
  Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi.
 24. akmak
  Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor.
 25. düşmek, rast gelmek
  Buraya ışık gelmiyor.
 26. görünmek, sanılmak
  Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi. - H. Taner
 27. uygun düşmek
  Caddelerde oturmaya gelmez. - Ö. Seyfettin
 28. başlamak, ortaya çıkmak
 29. mal olmak
  Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi.
 30. biriyle birlikte gitmek
  Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?
 31. ihtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir eylem
  Uykusu gelmek.
 32. (yardımcı eylemler) kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış eylemlere gelerek süreklilik bildiren birleşik eylemler oluşturur
  .Alışageldiğimiz bir anlamı vardı.
 33. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar
  Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek.
 34. yönelme durumundaki bazı sözcüklere getirilerek birleşik eylem yapar
  Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek.
 35. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan ön ad-eylem eklerinden sonra geldiğinde önceki eylemle alakalı olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir eylem
  Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek.
 36. herhangi bir sırada bulunmak
  Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek.

ÇekimlemeDüzenle

DeyimlerDüzenle

Üst kavramlarDüzenle

Alt kavramlarDüzenle

Türetilmiş kavramlarDüzenle

Yardımcı eylemDüzenle

gelmek

 1. kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış eylemlere gelerek süreklilik bildiren birleşik eylemler oluşturur

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle

TürkmenceDüzenle

EylemDüzenle

gelmek

 1. gelmek
 2. meydana gelmek