ebced hasabı

TürkçeDüzenle

Düzenle

ebced hasabı (belirtme hâli ebced hasabını, çoğulu ebced hasapları)

[1] Ebced değerlerini hesaplayarak bir sözcüğü rakama çevirmek.
[2] Sözcükler ya da dizelerle bir olayın tarihini gösterme yolu, tarih düşürme.

ÖrneklerDüzenle

[2] Şair Eyyubî'nin "Padişah su yoluna yapdı yine âli kemer" dizesi, ebced hesabıyla Kanunî döneminde Kağıthane'deki su yollarının tamanlandığı hicri 972 (m. 1564) tarihini gösterir.