Estonca değiştir

değiştir

eluase

[1] (mimarlık, iskân) konut, lojman, mekân