Türkçe değiştir

Eylem değiştir

görülür olmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi görülür olur) -ur