Türkçe değiştir

Eylem değiştir

görülmek görülmek -ür görülmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi görülür)

[1] göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek
Görülünce vurulması için irade bile var. - S. M. Alus
[2] gereken iş yapılmış olmak
İşimiz kolayca görüldü.
[3] bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak
Yıllarca görülmemiş bir dostu kucaklar gibi hemşiresini öptü. - P. Safa
[4] kabul edilmek, sayılmak
Basılı oyunlar sakıncalı görülünce yok ediliyordu. - M. And

Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir