görünüşünde olmak

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

görünüşünde olmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi görünüşünde olur) -ur