görünmez olmak

TürkçeDeğiştir

EylemDeğiştir

görünmez olmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi görünmez olur)

[1] Gözden kaybolmak