Türkçe değiştir

Eylem değiştir

gerekli kılmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gerekli kılar)

  1. icap ettirmek