Türkçe değiştir

Eylem değiştir

icap ettirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi icap ettirir) -ir

  1. gerekli kılmak, gerektirmek

Kaynakça değiştir