Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

  • Heceleme: git‧ti

Köken 1 değiştir

değiştir

gitti (belirtme hâli gittini, çoğulu gittiler)

  1. (tapu) gayri menkûlün kime intikal ettiği
Çekimleme değiştir
Karşıt anlamlılar değiştir

Köken 2 değiştir

git + -ti

Eylem değiştir

gitti

  1. gitmek (eylem) sözcüğünün bildirme kipi belirli geçmiş zaman basit üçüncü tekil şahıs olumlu çekimi
Deyimler değiştir
Karşıt anlamlılar değiştir