hadise çıkarmak

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

hadise çıkarmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi hadise çıkarır) -ır

  1. olay çıkarmak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir