halef selef olmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

halef selef olmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi halef selef olur)

[1] Biri ötekinin yerini almak, yerine geçmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle