Ayrıca bakınız: hár, här, hår

Türkçe

değiştir

har (belirtme hâli harı, çoğulu harlar)

[1] birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
[2] ateş
[3] diken
[4] siyah (Moğolca)
[1] Eski Türkçe
[2] Arapça

Kaynakça

değiştir

Karaçay Balkarca

değiştir
Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.
[1] her
[1] (dokuma, sanat) dantel

har

[1] (solucanlar) solucan

har g

  1. kızgın
  2. hırçın
  3. öfkeli