Türkçe değiştir

Belirteç değiştir

henüz

  1. az önce, daha şimdi, yeni
    Memleketten henüz dönmüş, avlunun duvar dibinden yine mutfağa doğru yürüyordum. - Y. K. Karaosmanoğlu
  2. daha, hâlâ
    Henüz, yüreğimin bir yanı da söylenememiş, dışa atılamamış acılıklarla dolu. - A. Ağaoğlu

Köken değiştir

Farsça

Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir