İngilizce değiştir

Ön ad değiştir

international (karşılaştırma more international, üstünlük most international)

[1] beynelmilel, enternasyonal, milletlerarası, uluslararası